За Рентареп

about-rentarep

Рентареп ЕООД е частна българска компания, специализирана в:

  • консултантска дейност
  • внос и дистрибуция
  • представителство
  • маркетинг

Рентареп ЕООД притежава разрешения за:

  • търговия на едро с хранителни добавки
  • внос на фармацевтични продукти
  • търговия с медицински изделия
  • склад за хранителни добавки
  • митническо складиране

При вноса, съхранението и дистрибуцията на лекарствени продукти спазваме принципите на добрата производствена и дистрибуторска практика.
Свидетелство за това са нашите партньори.