Предлагани Услуги

Предлагаме на нашите клиенти и партньори пълен пакет от услуги , необходими за бизнес присъствието им на фармацевтичния пазар в България

Разработване на нови продукти

Разработване на нови продукти

Ние ще организираме целия процес от идеята за един нов продукт до въвеждането му на пазара.
Ще съставим началото задание с определяне на:

  • целевите групи;
  • конкурентната среда;
  • идеи за нови продукти;

Ще изготвим планови калкулации на себестойността на новите продукти като основа за бъдещата ценова политика.
В този процес ще включим настоящите клиенти на компанията, като проведем допитване относно техните очаквания и нагласи.

В следващата фаза ще разработим концепцията за бъдещия продукт заедно с Вашите експерти и ще Ви сътрудничим при въвеждането му на пазара.

На базата на подробен маркетингов анализ на пазара ние съдействаме за оптималното използване на цената като инструмент за въздействие върху пазара.
В зависимост от бизнес стратегията нашата задача може да бъде както бързото пазарно проникване с един нов продукт, така и максималното използване на възможностите за печалба на продуктова група.
Ние ще Ви съдействаме и при определянето на елементи от търговската политика на компанията в съответствие с различните канали за дистрибуция.