Предлагани Услуги

Предлагаме на нашите клиенти и партньори пълен пакет от услуги , необходими за бизнес присъствието им на фармацевтичния пазар в България

Ръководене на новаторски проекти

Ръководене на новаторски проекти

Главно в областа на медицината, доказали ефективността си в света.
В това число развиване на стратегически партньорства с научни институти и новаторски фирми с цел откриване и внедряване на алтернативни методи на терапия.
Една от основните цели е повишаване на качеството на живот в това число и увеличаване на ремисиите (светлите периоди) при хронично болни пациенти и при тежки заболявания.