Предлагани Услуги

Предлагаме на нашите клиенти и партньори пълен пакет от услуги , необходими за бизнес присъствието им на фармацевтичния пазар в България

Продуктова политика

Продуктова политика

Продуктите на всяка компания се нуждаят от непрекъснато оптимизиране, модифициране и диференциране, за да отговарят на потребностите на различните целеви групи.

Ние ще анализираме продуктовата гама на Вашата компания и ще дадем предложения, отчитащи ресурсите на компанията и възможностите за повишаване на ефективността.

Нашите предложения могат да включват и въвеждане на нови продукти, както и увеличаване на асортимента в ширина и дълбочина.

Отчитаме и важни аспекти като гаранционно обслужване и обработка на рекламациите.

Ние ще обсъдим с Вас възможни стъпки в посока продуктово разнообразяване с добавяне на допълнителни свойства към съществуващите продукти.

Ще обмислим възможностите на въвеждането на нови търговски марки като инструмент за обвързване на клиентите.