Предлагани Услуги

Предлагаме на нашите клиенти и партньори пълен пакет от услуги , необходими за бизнес присъствието им на фармацевтичния пазар в България

Изграждане на организационни структури и преструктуриране

Изграждане на организационни структури и преструктуриране

Организционната структура и процесите в компанията са от фундаментално значение за успеха й.
Успешната организация на работа обвързва отделите, ефективната комуникация между тях и поведението на мениджърите и служителите, в резултат на което се повишава ефективността на компанията.
Организационното консултиране е ориентирано не само към решаване на конкретни проблеми, но е и доказано средство за оптимизиране функционалността на фирмите.

Насочено е към:

  • изграждане и оптимизиране на организационни структури;
  • проектиране и създаване на функционални канали за вътрешна комуникация;
  • формиране на лоялност към организацията;
  • подпомагане на организационната промяна;
  • управленско консултиране;
  • оптимизиране на персонал;
  • определяне потребностите от обучение на служителите;
  • разработване на цялостни системи за мотивация и стимулиране на персонала;
  • изграждане и оформяне на пълни документални масиви, съобразно изискванията на трудовото законодателство;