Предлагани Услуги

Предлагаме на нашите клиенти и партньори пълен пакет от услуги , необходими за бизнес присъствието им на фармацевтичния пазар в България

Предварителен стратегически анализ

Предварителен стратегически анализ

Анализът на целевия пазар обхваща трите основни компонента:

  • дефиниране на потенциала,силните и слаби страни на Вашата компания, по-специално по отношение на конкретния пазар;
  • проучване на ситуацията на целевия пазар;
  • проучване и анализ на основните конкуренти, техните позиции и пазарно поведение.

Въз основа на този анализ, Вие ще получите от нас конкретни становища и предложения относно пазарните възможности, силните страни, които да използвате, и рисковете, които да избегнете.

Анализът ще съдържа и предложения за мерки, които трябва да предприемете и във Вашата компания.

По преценка и въз основа на нашия опит в различни компании от Вашия бранш ние ще извършим и сравнителен анализ с някой от потенциалните Ви основни конкуренти относно ценови равнища, качество, дизайн, асортимент, сервиз и други критерии.

Съставна част от този анализ е и разглеждане на целевата група, която искате да обслужите, относно потребности на клиентите, изисквания към обслужването, откъде се информират и къде и как предпочитат да пазаруват.