Предлагани Услуги

Предлагаме на нашите клиенти и партньори пълен пакет от услуги , необходими за бизнес присъствието им на фармацевтичния пазар в България

Персонално консултиране – Коучинг

Персонално консултиране – Коучинг

При персоналното консултиране целта е да се активират собствените ресурси на мениджъра, разширяване на възможностите за въздействие, контрол и опериране в конкретната обстановка, в която той работи, и с оглед на неговите и на компанията цели.