Предлагани Услуги

Предлагаме на нашите клиенти и партньори пълен пакет от услуги , необходими за бизнес присъствието им на фармацевтичния пазар в България

Кризисен мениджмънт

Кризисен мениджмънт

Цел на кризисния мениджмънт е да се елиминират причините за кризата и да се оптимизират работните процеси, както и да се разширят възможностите на бизнеса за генериране на печалби. Рентареп осигурява кризисен менидмънт в няколко основни етапа:

  1. Планиране за възможности за кризи според вероятността те да възникнат и щетите, които могат да нанесат.
  2. Изработка на кризисен план с ясни роли на всички служители на организацията при конкретни кризи.
  3. Чести тренировъчни сесии, подготвящи кризисните мениджъри и служителите за реакция в кризисни ситуации. Те са важна част от основната кризисната програма (план за действие на компанията).

Не могат да се решат проблемите на организацията в такива ситуации без:

  • Kризисен контрол
  • Oграничение на щетите
  • Kомпенсация на засегнатите страни