Предлагани Услуги

Предлагаме на нашите клиенти и партньори пълен пакет от услуги , необходими за бизнес присъствието им на фармацевтичния пазар в България

Управление и развитие на човешките ресурси

Управление и развитие на човешките ресурси

Организациите, както и техните служители, трябва да се променят непрекъснато, ако искат да работят ефективно и да са конкурентни, като преосмислят непрестанно своите цели в зависимост от пазарните условия.

Подходите за това са също специфични за всяка компания или организация.

Предлаганият от нас пакет включва основна част от услугите, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси, с оглед обхващане на цялостния цикъл от дейности и въвеждане на единни стандарти за всеки от неговите елементи – администриране на документацията на персонала, оценяване и атестиране на човешките ресурси и идентифициране потребностите от обучение.

Поверяването на този комплекс от дейности на нас, като професионалисти в сферата, оптимизира работата на нашите клиенти, пести време, енергия и средства при гарантирано качество и спазени срокове.

Ползването на този пакет ще позволи на мениджърите да спестят материални и човешки ресурси, които да бъдат вложени в решаване на стратегически задачи и реализиране на нови проекти на фирмата.

Възползвайки се от това предложение, нашите клиенти имат на разположение екип от компетентни и креативни специалисти, които познават отлично приложимата нормативна база.

Богатият ни консултантски опит, доброто познаване на успешни модели и добри практики в управлението на човешките ресурси, осигуряват нашата адекватна и своевременна реакция при всеки казус.

Ефективната екипна работа води до по-добри решенията и постигане на качествено по-добри резултати.
За изграждането на ефективен екип са необходими целенасочени мерки, направлявани от компанията бенефициент и изпълнени от професионалисти по тиймбилдинг.